Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật tiêm insulin cho người bệnh

Nguyễn Phương Hoa1,, Phùng Thị Hòa, Nguyễn Tiến Hồng
1 Bệnh viện TMHTƯ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đái tháo đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa ngày càng phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới và có tốc độ phát triển rất nhanh theo chất lượng cuộc sống. Tại bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương hiện số người bệnh có mắc kèm bệnh lý đái tháo đường cần sử dụng insulin cũng ngày càng tăng. Để đạt được kết quả cao trong điều trị vai trò của điều dưỡng trong việc hướng dẫn người bệnh sử dụng insulin vô cùng quan trọng, điều dưỡng cần có kiến thức, thực hành về kỹ thuật tiêm isulin. Mục tiêu: “Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật tiêm insulin cho người bệnh”. Đối tượng: 62 điều dưỡng có thực hiện tiêm Insulin và đồng ý tham gia nghiên cứu tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương từ tháng 3/2022 đến tháng 10/2022. Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu. Kết quả: Nhìn chung tỷ lệ có kiến thức sai khá cao điển hình như 53.3% có kiến thức sai về nồng độ insulin, 75.8% điều dưỡng không lăn trộn insulin trước khi sử dụng. Tỷ lệ điều dưỡng nhắc bệnh nhân ăn sau tiêm insulin thấp với insulin tác dụng nhanh đúng 11,6%, insulin tác dụng thường đúng 17.8%, insulin bán chậm đúng 21%, insulin hỗn hợp đúng 16.1%. Số điều dưỡng có xếp loại kiến thức đạt không cao và thấp hơn so với số điều dưỡng có kiến thức không đạt lần lượt là 41.9% và 58.1%. Tỷ lệ không đạt về thực hành của điều dưỡng khá cao 43.6%. Kết luận: Để đạt được kết quả cao trong điều trị vai trò của điều dưỡng trong việc hướng dẫn người bệnh sử dụng insulin vô cùng quan trọng, điều dưỡng cần có kiến thức, thực hành về kỹ thuật tiêm isulin.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nursing Practice - Practice educator - Diabetes management (2012): Injection technique in insulin therapy, Nursing Time, Vol 108 (10), 18-21.
2. Lê Thu Thảo, Văn Dũng Đào (2020), “Thực hành và một số yếu tố liên quan đến thực hành tự tiêm insulin của người bệnh đái tháo đường type 2” NCKH cấp cơ sở Bệnh viện Bệnh Nội tiết Trung ương.
3. Lê Thị Hoa, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thu Hương, Đào Thanh Xuyên (2021), “Đánh giá kiến thức, thực hiện điều trị bằng insulin và các yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên” tạp chí Y học số 5-2021.
4. Vũ Thùy Linh, Vũ Bích Nga, Trịnh Thị Hằng (2021) “Đánh giá kiến thức, thực hành tiêm insulin của người bệnh đái tháo đường điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội” tạp chí nội tiết đái tháo đường.
5. Vũ Thị Thanh Huyền, Lê Thị Hường (2013) “Khảo sát kiến thức thái độ và thực hành sử dụng ínsulin ở bệnh nhân đái tháo đường > 60 tuổi điều trị tại bệnh viện lão khoa năm 2012” tạp chí Y Dược học quân sự số 6-2013.
6. Birtha Hansen (2007): "Evidence-based clinical guidelines for injection of insulin for adults with diabetes mellitus, 2nd edition", Danish Nurses Organization.
7. Canadian FIT Initiative (2012): FIT forum for injection technique Canada: recommendations for best practice in injection technique [Internet]. Avaliable from www.bd.com/resource.aspx?IDX525063.
8. Cohen MR (2003): ISMP medication error report analysis. Tuberculin syringe confused with insulin syringe. Hospital Pharmacy. 2003;38(1):15
9. Lê Thị Hường (2019), “Kiến thức, thái độ thực hành sử dụng isulin của bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện lão khoa trung ương” Luận văn thạc sĩ y học.