Các thành viên trong Hội đồng biên tập (hiện tại):

TT

Họ tên

Học hàm, học vị

Vị trí trong HĐBT

Năm tham gia HĐBT

Chuyên ngành

Cơ quan công tác

Quốc tịch

E-mail

1

Nguyễn Đình Phúc

GSTSBS

Quyền Chủ tịch

2004

Tai mũi họng

ĐHY HN

VN

nguyendinhphuc@hmu.edu.vn

2

Nguyễn Thị Ngoc Dung

PGSTSBS

Phó CT

2015

Tai mũi họng

Hội TMH TPHCM

VN

drdungentvn@gmail.com

3

Lê Minh Kỳ

PGSTSBS

Thư ký

2010

Tai mũi họng

ĐH QG HN

VN

leminhky@gmail.com

4

Trần Phan Chung Thủy

PGSTSBS

Thư ký

Tài chính

2022

Tai mũi họng

ĐH QG TPHCM

VN

drthuyent@gmail.com

5

Trần Công Hòa

PGSTSBS

Biên tập (BT)

Phản biện (PB)

Kế hoạch hoạt động (KH)

2022

Tai mũi họng

BV TMH TƯ

VN

hoatrancongent@gmail.com

6

Phùng Minh Lương

PGSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Tai mũi họng

ĐH Y Tây nguyên

VN

drphungminhluong@gmail.com

7

Khuất Kiên Hữu     

GSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Tai mũi họng

 Đại học Y Dược TP HCM

VN

drphuu4@gmail.com

8

Nguyễn Thanh Bình

PGSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Tai mũi họng

 ĐH Y Dược Thái Bình

VN

ngothanhbinh@tbump.edu.vn

9

 Lê Thành Thái

PGSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Tai mũi họng

BV ĐH Y Dược Huế

VN

ltthai@huemed-univ.edu.vn

10

Đặng Quốc Chấn

PGSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Tai mũi họng

ĐH Đà Nẵng

VN

channdq@gmail.com

11

Châu Chiêu Hòa

       TSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Tai mũi họng

ĐH  Cần Thơ

VN

Chieuhoa72@yahoo.com

12

Nghiêm Đức Thuận

PGSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Tai mũi họng

Học viện Quân Y 103

VN

Thuanbm6@gmail;com

13

Ng, Công Hoàng

PGSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Tai mũi họng

ĐH Y Thái Nguyên

VN

giapson2000!gmail.com

14

Cao Minh Thành

PGSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Tai mũi họng

BV ĐHY HN

VN

caominhthanh2hmu.edu.vn

15

Vũ Thị Minh Thục

GSTS KH

(BT)(PB)

(KH)

2022

Miễn dịch ,Dị ứng

Bệnh viện Tâm Anh Hanoi

VN

vuminhthuc2010@yahoo.com.vn

16

Phạm Minh Thông

GSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Chẩn đoán Hình ảnh

Bệnh viện Bạch mai

VN

phamminhthong@hmu.edu.vn

17

Nguyễn Lĩnh Toàn

GSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Miễn dịch-SLB

BV QY 103

VN

toannlvmmu.edu.vn

18

Lê Trung Thọ

PGSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Giải phẫu bệnh lý

ĐH Y HN

VN

drtrungtho@gmail.com

19

Ngô Văn Toàn

PGSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

VSDT

ĐHYHN

VN

ngovantoan@hmu.edu.vn

20

Trịnh Đình Hải

GSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Răng Hàm Mặt

BV RHM TƯ-ĐHQGHN

VN

haitdos2yahoo.com

21

Phạm Hùng Vân

TS BS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Vi sinh

Hội Y hoc TP HCM

VN

Phhvan.nkbiotek@gmail.com

22

Nguyễn Văn Quyết

GSTSBS

(BT)(PB)

(KH)

2022

Ngoại khoa tiêu hóa

ĐH YD Hải Phòng

VN

gsquyet@gmail.com

23

Patrice

Trần Bá Huy

GS

PB BT

2023

Tai mũi họng

CT Y học Viện hàn lâm KH Pháp

Pháp

patrice tranbahuy380@gmail.com

 

24

Brent Senior

GS

PB BT

2023

Tai mũi họng

ĐH Nord Carolina

Mỹ

Brent_senior@med.unc.edu

 

Các nhân sự khác

a) Thư ký tòa soạn:

TK

Phùng Thị Hòa

TSBS

Tai mũi họng

ĐH Y Dược –Quốc gia HN

TK

Đào Đình Thi

TS

Tai mũi họng

BV TMH TW

Trị sự

Phạm Thị Minh Thanh

ThS

CNTT

Hội TMH HN-MB

Trị sự

Nguyễn Thị Thương

ThS

CNTT

Hội TMH HN-MB

 

b) Hỗ trợ kỹ thuật:

TK

Tạ Hiền Trang

ThS

CNTT

VOJS