Tên cơ quan chủ quản: Hội Tai Mũi Họng Việt Nam

    - Địa chỉ: Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, 78 Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội

    - Điện thoại: 04.63292572

    - Fax: 04.38686522

Tôn chỉ, mục đích:

    - Tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ phòng, chống các bệnh về tai mũi họng;

    - Phổ biến kiến thức mới và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước thuộc chuyên ngành tai mũi họng;

    - Thông tin về các hoạt động của Hội tới các hội viên.

Đối tượng phục vụ: Hội viên Hội Tai Mũi Họng Việt Nam và các bạn đọc quan tâm.

Phạm vi phát hành chủ yếu: Trong toàn quốc

Thể thức xuất bản:

    - Tên gọi: Tạp chí Tai Mũi Họng.

    - Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt (một số bài dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp);

    - Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ;

    - Khuôn khổ: 19cm x 27cm;

    - Số trang: 80 trang;

    - Số lượng: 1.000 bản/kỳ;

    - Nơi in: Tại Hà Nội.

Phương thức phát hành: Qua Bưu điện và tự phát hành.

Lãnh đạo cơ quan báo chí: Tổng biên tập: Võ Thanh Quang.