Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

 •  

  Bài gửi chưa được xuất bản trước đó, hoặc đang gửi cho một tạp chí khác xem xét.

 •  

  Tập tin bài gửi ở định dạng tệp Microsoft Word.

 •  

  Nếu có, cung cấp đường link URL cho các tài liệu tham khảo đã được liệt kê trong bài báo.

 •  

  Các văn bản được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ (size) 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên 2cm, cách dưới 2 cm, giãn dòng 1,15; và tất cả các hình minh họa, số liệu và bảng được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, thay vì ở cuối bản thảo.

 •  

  Tác giả cung cấp 2 file gồm 1 file toàn văn bài báo không thông tin tác giả, 1 file cung cấp thông tin các tác giả (bao gồm: họ tên, đơn vị công tác, email, số điện thoại...)

1. Hình thức: Bài báo được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh), mỗi bài dài 7-9 trang, khổ A4, kể cả bảng biểu tài liệu tham khảo, được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ (size) 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên 2cm, cách dưới 2 cm, giãn dòng 1,15. Cuối bài ghi họ tên, học hàm học vị, quan công tác, địa chỉ, số điện thoại của tác giả. Các danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải viết kèm theo tiếng nước ngoài. Các chữ viết tắt phải chú thích từ gốc của chữa viết tắt.

2. Bài báo khoa học cần được viết theo trình tự sau:

- Tên bài báo (tiếng Việt và tiếng Anh)

- Tóm tắt: bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi phần từ 10-15 dòng. Phần Tóm tắt tiếng Việt được đặt ở đầu bài báo, ngay dưới tên bài, tóm tắt tiếng Anh (gồm cả tiêu đề) ngay sau phần tiếng Việt, đầy đủ các phần: Mục tiêu , Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Kết quả và bàn luận, Kết luận.

- Từ khóa (chọn một số từ, cụm từ chính, không quá 6 từ).

- Nội dung: Đặt vấn đề/ Mở đầu (Bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu của đề tài); Đối tượng phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận; Kết luận; Tài liệu tham khảo.

- Bảng biểu, ảnh chú thích ràng, mỗi bài không quá 7 bảng, 5 ảnh. Cuối bài nêu xuất xứ công trình làm tại đâu, thời gian.

- Phần Tài liệu tham khảo: Liệt không quá 10 tài liệu tham khảo theo thứ tự tiếng Việt, tiếng nước ngoài, theo format tham chiếu tài liệu tham khảo APA (hướng dẫn tham chiếu tài liệu tham khảo đính kèm)

3. Thông tin tác giả:

- Mỗi bài báo cần nộp một file thông tin tác giả riêng, gồm: tác giả liên hệ và đồng tác giả (không quá 05 người).

- Thông tin tác giả cần liệt kê đầy đủ: Họ tên, đơn vị công tác, email, số điện thoại liên hệ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn tác giả

Tác giả gửi bài đăng Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam vui lòng xem và thực hiện theo các hướng dẫn sau đây:

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của Tạp chí, vui lòng liên hệ: Ms. Phùng Thị Hòa - SĐT: 0934237958