Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

 •  

  Bài gửi chưa được xuất bản trước đó, hoặc đang gửi cho một tạp chí khác xem xét.

 •  

  Tập tin bài gửi ở định dạng tệp Microsoft Word.

 •  

  Nếu có, cung cấp đường link URL cho các tài liệu tham khảo đã được liệt kê trong bài báo.

 •  

  Các văn bản được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ (size) 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên 2cm, cách dưới 2 cm, giãn dòng 1,15; và tất cả các hình minh họa, số liệu và bảng được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, thay vì ở cuối bản thảo.

 •  

  Tác giả cung cấp 2 file gồm 1 file toàn văn bài báo không thông tin tác giả, 1 file cung cấp thông tin các tác giả (bao gồm: họ tên, đơn vị công tác, email, số điện thoại...)

Yêu cầu bài báo gửi cho tạp chí điện tử phải đúng và đầy đủ các đề mục sau:

1. Bản thảo gửi đăng lần đầu:  Các công trình đăng trên Tạp chí tai mũi họng Việt Nam phải là các bản thảo gửi đăng lần đầu, chưa được đăng ở bất kỳ tạp chí nào khác.  

2. Phần mềm soạn thảo bài báo: Bản thảo được soạn bằng tiếng Việt và, hoặc tiếng Anh sử dụng phần mềm Microsoft Word (đuôi file là .doc hoặc .docx), đúng văn phạm ngữ pháp, không có lỗi chính tả. Định dạng trang A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (hệ font Unicode), khoảng cách dòng 1,5, cách lề Normal. Mỗi bài không quá 5000 từ (không bao gồm bảng, biểu, đồ thị, hình minh họa và tài liệu tham khảo). Bản thảo phải đánh số trang ở căn giữa.

3. Trình bày: Các hình, bảng, biểu trình bày dưới định dạng khác (.jpg, .pdf, vv) được gửi dưới dạng file gốc (đuôi file là .doc hoặc .docx, và kèm theo phần chú thích hình. Các bảng biểu, hình, chú thích hình để ở dưới và đúng vị trí trong nội dung của bản thảo và phải đánh số theo thứ tự xuất hiện trong toàn bài.

4. Từ ngữ: Các thuật ngữ tiếng Việt tuân thủ theo từ điển Bách khoa Việt Nam. Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc (từ nguyên gốc để trong ngoặc đơn).

5. Chữ viết tắt:  Hạn chế sử dụng các chữ viết tắt. Trong trường hợp không tránh khỏi phải viết tắt thì phải có phần chú thích cho lần sử dụng chữ viết tắt đầu tiên trong bài (để trong ngoặc đơn, ngay sau từ viết tắt).

6. Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số thứ tự xuất hiện từ số 1 đến hết, phù hợp với nội dung bài, không đánh số theo tên tác giả hay vần A..B..C và năm.

6a) Tài liệu trích dẫn đánh số và trình bày theo quy định AMA (có thể tham khảo ở: https://libguides.usc.edu/ld.php?content_id=49818556).

6b) Trích dẫn bài báo từ Tạp chí In: Tác giả AA. Tiêu đề bài báo. Tên viết tắt của Tạp chí. Năm xuất bản; tập (số phát hành): số trang đầy đủ. Ví dụ : Del Do M, Song SA, Nesbitt NB, Spaw MC, Chang ET, Liming BJ, Cable BB, Camacho M.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018 Aug;111:69-74. doi: 10.1016/j.ijporl.2018.05.022. Epub 2018 May 24.PMID: 29958617 Review.

6c) Trích dẫn bài báo từ Tạp chí trực tuyến:

Nếu DOI có sẵn: Tác giả AA. Tiêu đề bài báo. Tên viết tắt của Tạp chí. Năm xuất bản; tập (số phát hành): số trang/số bài báo. DOI.

Nếu DOI không có sẵn, hãy sử dụng định dạng này: Tác giả AA. Tiêu đề bài báo. Tên viết tắt của Tạp chí. Năm xuất bản; tập (số): số trang hoặc số bài báo. URL của trang mà bạn đã truy cập bài viết. Ngày xuất bản. Ngày cập nhật. Ngày truy cập. Ví dụ : Thompson DM (2007) Abnormal sensorimotor integrative function of the larynx in congenital laryngomalacia: a new theory of etiology.Laryngoscope 117(6 Pt 2 suppl 1):1–33. https://doi.org/10.1097/MLG.0b013e31804a5750 - DOI PubMed

6d) Đối với tên tác giả Việt Nam cần ghi đầy đủ và nguyên tên họ.

Ví dụ:  Cao Minh Thành, Đỗ Bá Hưng, Phạm Huy Tần (2012). Bước đầu nghiên cứu ứng dụng dao Plasma trong phẫu thuật nạo V.A tại khoa TMH Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tạp chí Tai mũi họng Việt Nam số 57-9, tr 37 – 40, 2012.

7. Thông tin về nhóm tác giả bài báo cần được trình bày trên 1 file riêng biệt (tách biệt hoàn toàn với bản thảo) và được gửi cùng bản thảo.

7a) Tác giả chịu trách nhiệm chính ( main author, Họ và tên - ghí số 1 nhỏ trên từ cuối của tên-

Họ tên, Cơ quan công tác, Email, Điện thoại liên hệ.

7b)Tác giả giới thiệu – liên hệ nếu có (Corresponding author) ghi ở cuối sau các tác giả cộng tác, và có số thứ tự sau cùng,

Họ tên, Cơ quan công tác, Email, Điện thoại liên hệ.

7c) Tác giả  (co-authorship) ghi ở giữa và có số thứ tự  nằm giữa số 1 (tác giả chính)  và số cuối (của tác giả liên hệ).

7d) Các thông tin trên sẽ được ghi cuối bài báo, ở trang đầu tiên của tạp chí khi đã phát hành.

-----------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ ĐỐI VỚI THÔNG TIN NHÓM TÁC GIẢ GHI DƯỚI

TÊN BÀI BÁO

(Chữ in hoa, ngắn gọn, tối đa 20 từ nhưng thể hiện được nội dung chính của bài báo, tránh từ viết tắt)

Tác giả A1, Tác giả B2 và Tác giả C3,*

- Thứ tự tác giả: sắp xếp theo mức độ đóng góp từ nhiều đến ít, cách nhau bằng dấu phẩy. Tác giả đứng đầu tiên và tác giả liên hệ được mặc định là tác giả chính.

1Cơ quan X, 2Cơ quan Y, 3Cơ quan Z. Trong trường hợp tất cả các tác giả cùng cơ quan thì không cần đánh số.

 (*) Ghi rõ thông tin tác giả chính và tác giảchịu trách nhiệm liên hệ gồm các thông tin: họ và tên, số điện thoại, email (phần này đặt ở chân trang đầu của bài báo).

-----------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪNYÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI BÀI BÁO

Cấu trúc bài báo theo  chuẩn IMRaD và "IaMRDC"

Tóm tắt  ( Summarize)

Phần tóm tắt của báo cáo nằm ở phần đầu của bài báo, viết nó sau khi bạn đã soạn thảo toàn bộ báo cáo. Phần tóm tắt cung cấp một cái nhìn tổng quan rất ngắn về toàn bộ bài báo, bao gồm một hoặc hai câu về mục đích và tầm quan trọng của báo cáo, một hoặc hai câu về phương pháp của bạn, một vài câu trình bày những phát hiện chính và một hoặc hai câu về ý nghĩa của phát hiện của bạn.

Nội dung bài báo

Giới thiệu (Introduction) – Tại sao nghiên cứu được thực hiện? Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết đã được thử nghiệm hay mục đích của nghiên cứu là gì?

Phương pháp (Methods)– Nghiên cứu được thực hiện khi nào, ở đâu và như thế nào? Những tài liệu nào đã được sử dụng hoặc ai được đưa vào nhóm nghiên cứu (bệnh nhân, v.v.)?

Kết quả  (Results )– Câu trả lời nào được tìm thấy cho câu hỏi nghiên cứu; nghiên cứu đã tìm thấy gì? Giả thuyết được thử nghiệm có đúng không?

Bàn luận (Discussion )– Câu trả lời có thể ám chỉ điều gì và tại sao nó lại quan trọng? Làm thế nào để nó phù hợp với những gì các nhà nghiên cứu khác đã tìm thấy? Các triển vọng cho nghiên cứu trong tương lai là gì?

Kết luận (Conclusion) Tóm tắt lại rất ngán gọn của tóm tắt toàn bộ nghiên cứu (chủ yếu về kết quả nghiên cứu, ý nghĩa đóng góp của nghiên cứu).

Tài liệu tham khảo (References)

-----------------------------------------------------------------------------------------

YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI BÀI BÁO

I. BÀI BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GỒM CÓ CÁC ĐỀ MỤC

TÊN BÀI BÁO

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
 3. KẾT QUẢ
 4. BÀN LUẬN
 5. KẾT LUẬN
 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

VỀ TÊN BÀI BÁO : (Chữ in hoa, ngắn gọn, tối đa 20 từ nhưng thể hiện được nội dung chính của bài báo, tránh từ viết tắt)

Phần tóm tắt ( Summarize): cần thể hiện được các kết quả chính và kết luận của công trình. Tóm tắt được trình bày dưới dạng một đoạn văn viết liền đoạn (không tách riêng từng mục), và không quá 200 từ.

Từ khoá: thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, tối đa 6 từ hoặc cụm từ.

Danh mục từ viết tắt (nếu có): giải thích trong danh mục và giải thích khi viết tắt lần đầu.

 

VỀ  MỤC NỘI DUNG:

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

        Giới thiệu được lý do tại sao tiến hành nghiên cứu trong mối liên quan với các nghiên cứu khác đã được làm trước đây ở trong và ngoài nước. Từ đó đưa ra các mục tiêu rõ ràng, phù hợp, khả thi. Phần này dài khoảng 500 từ, nên trích dẫn ngắn gọn từ 3 đến 5 tài liệu tham khảo, để phục vụ cho lý luận và minh họa cho đặt vấn đề.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

        Ngắn gọn song phải đủ thông tin để người đọc hiểu được quy trình nghiên cứu. Chỉ những quy trình mới, lần đầu thực hiện cần được mô tả chi tiết, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cho các quy trình nghiên cứu này. Phần này bao gồm 3 phần chính như sau:

 1. Đối tượng (nhóm đối tượng, tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ).
 2. Phương pháp (bao gồm thiết kế nghiên cứu, cỡ mẫu và chọn mẫu, nội dung/chỉ số nghiên cứu, quy trình tiến hành nghiên cứu, phương pháp xử lý số liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu).
 3. Đạo đức nghiên cứu (nêu rõ các khía cạnh và cách thức đảm bảo đạo đức trong nghiên cứu. Nếu nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học (IRB) phê duyệt, phải ghi rõ số và ngày của giấy chấp thuận đạo đức nghiên cứu).

3. KẾT QUẢ

        Hình và bảng biểu được trình bày trực tiếp trong phần này, bao gồm tiêu đề và phần chú thích ngắn gọn bên dưới. Các hình và bảng biểu đánh số liên tiếp bắt đầu từ số 1 theo thứ tự xuất hiện, trình bày rõ ràng với các phần nhận xét, chú thích ngắn gọn bên dưới. Không nên trình bày những bảng biểu, biểu đồ quá đơn giản nếu có thể diễn tả bằng từ ngữ hoặc quá nhiều hàng và cột khó trình bày trong khuôn khổ kích cỡ trang của Tạp chí. Tổng số hình, bảng biểu tối thiểu là 3 và không nên quá 5 (đối với công trình nghiên cứu).

        Phần kết quả được trình bày phù hợp với câu hỏi/mục tiêu đặt ra, có thể trình bày theo từng đề mục.     

4. BÀN LUẬN

        Bàn luận theo kết quả và câu hỏi/mục tiêu đề ra. Trình bày theo đoạn văn, không chia đề mục. Chỉ bàn luận những lý giải liên quan đến kết quả thu được. Không nhắc lại tên bảng biểu và kết quả nghiên cứu

5. KẾT LUẬN

        Viết ngắn gọn, nêu những phát hiện chính rút ra từ kết quả nghiên cứu, không nên liệt kê lại các kết quả nghiên cứu.

Lời cảm ơn (nếu có)

        Tác giả nêu rõ cơ quan tài trợ nghiên cứu (nếu có) và cam kết không xung đột lợi ích từ kết quả nghiên cứu. Phần này trình bày trước Tài liệu tham khảo và không cần đánh số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số, không theo tên tác giả và năm. Mỗi bài báo nên có từ 10 đến 15 tài liệu tham khảo, trừ bài tổng quan. Tài liệu được tập hợp và sắp xếp theo trình tự trích dẫn và phải được trích dẫn trong bài báo. Các tài liệu tham khảo phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Hạn chế dùng luận văn, luận án, sách giáo khoa và website làm tài liệu tham khảo.

Cách trích dẫn theo quy định AMA, sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo như Endnote, ZOTERO…

SUMMARY (Chỉ áp dụng cho bài báo bằng tiếng Việt)

Tên bài báo tiếng Anh viết bằng chữ in hoa, được dịch từ nguyên bản tiếng Việt. Tóm tắt bằng tiếng Anh (không quá 200 từ) được dịch từ tóm tắt bằng tiếng Việt kể cả từ khoá.

 

BÀI BÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP GỒM CÓ CÁC ĐỀ MỤC

TÊN BÀI BÁO

(Chữ in hoa, ngắn gọn, tối đa 20 từ nhưng thể hiện được nội dung chính của bài báo, tránh từ viết tắt)

Phần tóm tắt (Summarize):: cần thể hiện bối cảnh phát hiện trường hợp, giới thiệu sơ lược quá trình phát hiện, chẩn đoán, xử trí và kết quả điều trị của trường hợp bệnh. Tóm tắt được trình bày bằng một đoạn văn và không quá 200 từ.

Từ khoá: thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, tối đa 6 từ hoặc cụm từ.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

        Giới thiệu để độc giả hiểu rõ bối cảnh xã hội và bối cảnh lịch sử của ca bệnh, giúp độc giả biết rõ được lợi ích khi đọc được thông tin của ca bệnh.

2. GIỚI THIỆU CA BỆNH

        Mô tả hoàn cảnh phát hiện ca bệnh, kế hoạch, quy trình quản lý và điều trị, kết quả điều trị.

3. BÀN LUẬN

        Trình bày những lý giải về hoàn cảnh phát sinh ca bệnh và kết quả thu được.

4. KẾT LUẬN

Cần nêu rõ ràng kết luận chính rút ra từ ca bệnh, giải thích rõ tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng, đóng góp cho y học và tiền đề cho những nghiên cứu/tiến bộ y học trong tương lai.

Lời cảm ơn (nếu có)

        Tác giả nêu rõ cơ quan tài trợ nghiên cứu (nếu có) và cam kết không xung đột lợi ích từ kết quả nghiên cứu. Phần này trình bày trước Tài liệu tham khảo và không cần đánh số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo hướng dẫn trình bày bản thảo bài báo công bố kết quả nghiên cứu.

SUMMARY (Chỉ áp dụng cho bài báo bằng tiếng Việt)

        Tên bài báo tiếng Anh được dịch từ nguyên bản tiếng Việt. Tóm tắt bằng tiếng Anh (không quá 200 từ) được dịch từ tóm tắt bằng tiếng Việt kể cả từ khoá.

BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH

       Theo hướng dẫn trình bày bản thảo bài báo công bố kết quả nghiên cứu.

 

BÀI BÁO TỎNG QUAN GỒM CÓ CÁC ĐỀ MỤC

TÊN BÀI BÁO

(Chữ in hoa, ngắn gọn, tối đa 20 từ nhưng thể hiện được nội dung chính của bài báo, tránh từ viết tắt)

Tóm tắt: Nêu khái quát chủ đề tổng quan, mục đích của bài viết và cách thu thập xử lý tài liệu tham khảo, triển vọng nghiên cứu và kết luận. Tóm tắt được trình bày trong một đoạn văn không quá 200 từ.

Từ khoá: thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, tối đa 6 từ hoặc cụm từ.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

         Nêu rõ vấn đề tổng quan và lý do dẫn đến việc tổng quan chủ đề nghiên cứu, ý nghĩa của việc tổng quan chủ đề nghiên cứu, quan điểm và cách tiếp cận của tác giả khi tổng quan vấn đề.

2. NỘI DUNG TỔNG QUAN

         Có thể phân thành các tiểu mục tùy theo quan điểm và cách tiếp cận của tác giả, cần có những nhận định chỉ ra xu hướng nghiên cứu trong tương lai của chủ đề đã tổng quan. Tác giả cần chú ý việc ưu tiên những tài liệu được công bố trong thời gian gần nhất so với thời điểm viết bài tổng quan.

3. KẾT LUẬN

         Nêu rõ bài tổng quan đã cung cấp được những thông tin gì, có đạt được mục tiêu đề ra của bài tổng quan không và trình bày triển vọng nghiên cứu tiếp theo của chủ đề đó.

Lời cảm ơn (nếu có)

         Tác giả trình bày lời cảm ơn đối với cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ và giúp đỡ thực hiện bài tổng quan. Phần này không cần đánh số.

         Tác giả nêu rõ cơ quan tài trợ nghiên cứu (nếu có) và cam kết không xung đột lợi ích từ kết quả nghiên cứu. Phần này trình bày trước Tài liệu tham khảo và không cần đánh số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo hướng dẫn trình bày bản thảo bài báo công bố kết quả nghiên cứu.

SUMMARY (Chỉ áp dụng cho bài báo bằng tiếng Việt)

Tên bài báo tiếng Anh được dịch từ nguyên bản tiếng Việt. Tóm tắt bằng tiếng Anh (không quá 200 từ) được dịch từ tóm tắt bằng tiếng Việt kể cả từ khóa.

BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH

         Theo hướng dẫn trình bày bản thảo bài báo công bố kết quả nghiên cứu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn tác giả

Tác giả gửi bài đăng Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam vui lòng xem và thực hiện theo các hướng dẫn sau đây:

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của Tạp chí, vui lòng liên hệ: Ms. Phùng Thị Hòa - SĐT: 0934237958