Kết quả phẫu thuật nội soi treo thanh quản cắt bán phần sau dây thanh một bên bằng dao siêu âm điều trị liệt khép hai dây thanh

Trần Việt Hồng1,, Trần Lê Thiên Phúc1, Nguyễn Hồng Hải1, Huỳnh Tấn Lộc1
1 Khoa Tai Mũi Họng- Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Liệt đồng thời hai dây thanh xảy ra do liệt các cơ mở thanh môn, làm hai dây thanh bất động ở vị trí khép, gây hẹp thanh môn khít hoàn toàn hay một phần. Khi bệnh nhân bị liệt khép đồng thời hai dây thanh biểu hiện khó thở thanh quản cấp hay mạn, ngủ ngáy, giảm chất lượng cuộc sống. Phẫu thuật nội soi cắt bán phần sau dây thanh một bên bằng dao điện đơn cực, lưỡng cực, Laser CO2  đã được thế giới ứng dụng từ nhiều năm qua. Ở Việt Nam, khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã sử dụng dao siêu âm vào phẫu thuật này từ 2015 đến nay giúp cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả phương pháp phẫu thuật nội soi treo thanh quản cắt bán phần sau dây thanh một bên băng dao siêu âm điều trị liệt khép hai dây thanh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Với 30 bệnh nhân liệt khép dây thanh hai bên. Một nghiên cứu tiến cứu mô tả có can thiệp thực hiện từ 1/2019- 6/2023 tại BVND Gia Định. Kết quả và bàn luận: Từ 1/2019 đến 6/2023, với 30 bệnh nhân liệt khép dây thanh hai bên tham gia nghiên cứu, theo dõi sau phẫu thuật 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Kết quả đánh giá theo các tiêu chuẩn chủ quan và khách quan: 100% bệnh nhân cải thiện đường thở, không trường hợp nào tái phát khó thở, sau phẫu thuật bệnh nhân có khàn tiếng nhẹ, rối loạn giọng nói ít. Kết luận: Phương pháp phẫu thuật nội soi cắt bán phần sau dây thanh một bên bằng dao siêu âm điều trị liệt khép dây thanh hai bên cho kết quả cải thiện đường thở 100%, an toàn, thời gian nằm viện tương đối ngắn, vừa giúp giải quyết khó thở nhưng vẫn bảo tồn được chức năng nói và nuốt, bệnh nhân hài lòng với kết quả phẫu thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Ngọc Dung (2011), "Liệt thanh quản", Tai Mũi Họng, Nhà xuất bản Y học, Quyển 2, tr.349-358.
2. Vũ Hải Bằng (2012), "Cắt 1/3 sau dây thanh bằng laser CO2 trong điều trị liệt khép thanh quản sau phẫu thuật bướu giáp", Luận án chuyên khoa cấp 2, Đại học Y Dược TP. HCM
3. Trần Việt Hồng (2007), "Cắt 1/3 sau dây thanh (T) bằng dao điện đơn cực và lưỡng cực", Tạp chí y hoc TP. HCM.
4. Nguyễn Thành Lợi (2001), "Cắt dây thanh sụn phễu trong điều trị liệt cơ mở thanh quản hai bên sau mỗ bướu giáp", luận án chuyên khoa 2, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Adriana H. and Luciana M (2007), "Cordotomy anh partial arytenoidectomy for the treatment of bilateral vocal cord paralysis in adduction", Arch Otolaryngol, vol 11 (3), p. 445-448.
6. Alexander T.H. and Michael M.J. (2012), "Endoscopic carbon dioxide laser cordotomy anh partial arytenoidectomy for the treatment of bilateral vocal ford paralysis", ORL H&N surg,, 23 (2), p. 124-127.
7. Nguyễn Văn Việt Thành (2010), "Phẫu thuật cắt tuyến giáp qua nội soi ngã nách - quầng vú bằng dao cắt siêu âm tại Bệnh viện Bình Dân", Y Hoc TP. Hồ Chí Minh, (14), tr. 174 – 178.
8. Dennis DP and Kashima H (1989), "Carbon dioxide laser posterior cordectomy for treatment of bilateral vocal cord paralysis", Ann Otol Rhinol laryngol,, vol. 98 (12), p. 930-934.
9. Laccourreye O, Paz Escovar MI, Gerhardt J and et al. (1999), "CO2 laers endoscopic posterior partial transverse cordotomy for bilateral paralysis of the vocal fold", Laryngoscope, vol.109 (3), p. 415-418.
10. Sagas J,Stavroulakis P (2001) " Management of bilateral vocal folf paralysis: experience at the University of Athens", Otolaryngol Head Neck Surg,124(1),p.61.