Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật nội soi treo thanh quản cắt bán phần sau dây thanh một bên bằng dao siêu âm điều trị liệt khép hai dây thanh Tải xuống Tải xuống PDF