Quay trở lại chi tiết bài báo Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang Tải xuống Tải xuống PDF