1.
Hoàng VA, Lâm HT, Nguyễn TV. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH DÂY THANH QUA NỘI SOI HOẠT NGHIỆM THANH QUẢN Ở BỆNH NHÂN KHÀN TIẾNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TỪ THÁNG 09/2020 ĐẾN THÁNG 06/2021. tmh [Internet]. 30 Tháng Chạp 2022 [cited 25 Tháng Sáu 2024];67(58):57-64. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/8