1.
Trần VB, Phan HNM. TỔNG QUAN VỀ QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ RÒ XOANG LÊ HIỆN NAY: NỘI SOI ĐÓNG LỖ RÒ HAY LẤY TOÀN BỘ ĐƯỜNG RÒ?. tmh [Internet]. 30 Tháng Chạp 2022 [cited 25 Tháng Sáu 2024];67(58):48-56. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/7