1.
Nguyễn PH, Phùng TH, Nguyễn TH. Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật tiêm insulin cho người bệnh. tmh [Internet]. 9 Tháng Mười 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(3):76-83. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/67