1.
Trần VH, Trần LTP, Nguyễn HH, Huỳnh TL. Kết quả phẫu thuật nội soi treo thanh quản cắt bán phần sau dây thanh một bên bằng dao siêu âm điều trị liệt khép hai dây thanh. tmh [Internet]. 9 Tháng Mười 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(3):67-75. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/66