1.
Vũ M Đức, Trần VL. Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang. tmh [Internet]. 9 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Bảy 2024];68(61):58-66. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/65