1.
Trần VB, Nguyễn DM, Lê TT. Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ. tmh [Internet]. 9 Tháng Mười 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(3):41-57. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/64