1.
Nguyễn QH, Nguyễn NH, Đỗ TC. Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi mở thông túi lệ-mũi điều trị tắc lệ đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp . tmh [Internet]. 9 Tháng Mười 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(3):18-27. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/62