1.
Cao MT, Nguyễn XN, Nguyễn VH, Lê DC, Cao MH, Nguyễn BT. Polyp killian qua lỗ thông xoang sàng sau vào hốc mũi: Báo cáo ca lâm sàng. tmh [Internet]. 9 Tháng Mười 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(3):11-7. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/61