1.
Huỳnh TMH, Lý XQ. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn thanh quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. tmh [Internet]. 9 Tháng Mười 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(3):5-10. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/60