1.
Lý XQ, Văn THH, Trần NTL, Trần TT. SỬ DỤNG VẠT CÂN CƠ THÁI DƯƠNG TRONG TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG VÙNG ĐẦU MẶT CỔ. tmh [Internet]. 30 Tháng Chạp 2022 [cited 25 Tháng Sáu 2024];67(58):30-5. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/4