1.
Trần PN, Lê QA, Nguyễn QD, Lê CT, Phan NH. DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ BỎ QUÊN CHẨN ĐOÁN MUỘN Ở NGƯỜI LỚN TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ. tmh [Internet]. 30 Tháng Chạp 2022 [cited 25 Tháng Sáu 2024];67(58):19-2. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/3