1.
Trần VH, Trần LTP, Nguyễn HH, Huỳnh TL. QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI TREO THANH QUẢN CẮT BÁN PHẦN SAU DÂY THANH MỘT BÊN BẰNG DAO SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ LIỆT KHÉP HAI DÂY THANH. tmh [Internet]. 30 Tháng Chạp 2022 [cited 25 Tháng Sáu 2024];67(58):8-18. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/2