Phan, Hữu Ngọc Minh, Thị Lê Vy Trịnh, và Phước Minh Hoàng. “ Khảo sát triệu chứng Nghi hậu Covid-19 ở bệnh nhân mắc bệnh Lý Tai mũi họng dựa vào bộ câu hỏi ‘Post Covid-19 CRF’ của Tổ Chức Y Tế Thế giới”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, no. 3 (Tháng Mười 9, 2023): 28-40. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/63.