Nguyễn, T. K., và N. V. Lê. “Báo cáo Ca lâm sàng: Ứng dụng Dao Siêu âm Trong phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ U máu Thanh quản ở người lớn Qua đường miệng”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3, Tháng Mười 2023, tr 84-93, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/68.