Vũ, M. Đức, và V. L. Trần. “Tính hiệu Quả Và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ Trong phẫu thuật nội Soi mũi Xoang”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, vol 68, số p.h 61, Tháng Mười 2023, tr 58-66, doi:10.60137/tmhvn.v68i61.65.