Phan, H. N. M., T. L. V. Trịnh, và P. M. Hoàng. “ Khảo sát triệu chứng Nghi hậu Covid-19 ở bệnh nhân mắc bệnh Lý Tai mũi họng dựa vào bộ câu hỏi ‘Post Covid-19 CRF’ của Tổ Chức Y Tế Thế giới”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3, Tháng Mười 2023, tr 28-40, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/63.