Huỳnh, T. M. H., và X. Q. Lý. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn Thanh quản ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, vol 68, số p.h 61, Tháng Mười 2023, tr 5-10, doi:10.60137/tmhvn.v68i61.60.