Nguyễn , M. P. T., M. T. Lê, và H. D. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT NỘI SOI NGÁCH TRÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOI BÓNG XOANG TRÁN DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA DỤNG CỤ LIGHTSEEKER TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, vol 67, số p.h 58, Tháng Chạp 2022, tr 1-7, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/1.