[1]
V. B. Trần và H. N. M. Phan, “TỔNG QUAN VỀ QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ RÒ XOANG LÊ HIỆN NAY: NỘI SOI ĐÓNG LỖ RÒ HAY LẤY TOÀN BỘ ĐƯỜNG RÒ?”, tmh, vol 67, số p.h 58, tr 48-56, tháng 12 2022.