[1]
T. K. Nguyễn và N. V. Lê, “Báo cáo ca lâm sàng: Ứng dụng dao siêu âm trong phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ u máu thanh quản ở người lớn qua đường miệng”, tmh, số p.h 3, tr 84-93, tháng 10 2023.