[1]
M. Đức Vũ và V. L. Trần, “Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang”, tmh, vol 68, số p.h 61, tr 58-66, tháng 10 2023.