[1]
H. N. M. Phan, T. L. V. Trịnh, và P. M. Hoàng, “ Khảo sát triệu chứng nghi hậu Covid-19 ở bệnh nhân mắc bệnh lý tai mũi họng dựa vào bộ câu hỏi ‘Post Covid-19 CRF’ của Tổ Chức Y tế Thế giới”, tmh, số p.h 3, tr 28-40, tháng 10 2023.