[1]
X. Q. Lý, T. H. H. Văn, N. T. L. Trần, và T. T. Trần, “SỬ DỤNG VẠT CÂN CƠ THÁI DƯƠNG TRONG TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG VÙNG ĐẦU MẶT CỔ”, tmh, vol 67, số p.h 58, tr 30-35, tháng 12 2022.