Nguyễn, T. K. và Lê, N. V. (2023) “Báo cáo ca lâm sàng: Ứng dụng dao siêu âm trong phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ u máu thanh quản ở người lớn qua đường miệng”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, (3), tr 84-93. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/68 (Truy cập: 9Tháng Chạp2023).