Vũ, M. Đức và Trần, V. L. (2023) “Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 68(61), tr 58-66. doi: 10.60137/tmhvn.v68i61.65.