Phan, H. N. M., Trịnh, T. L. V. và Hoàng, P. M. (2023) “ Khảo sát triệu chứng nghi hậu Covid-19 ở bệnh nhân mắc bệnh lý tai mũi họng dựa vào bộ câu hỏi ‘Post Covid-19 CRF’ của Tổ Chức Y tế Thế giới”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, (3), tr 28-40. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/63 (Truy cập: 9Tháng Chạp2023).