Huỳnh, T. M. H. và Lý, X. Q. (2023) “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn thanh quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 68(61), tr 5-10. doi: 10.60137/tmhvn.v68i61.60.