Lý , X. Q., Văn, T. H. H., Trần, N. T. L. và Trần, T. T. (2022) “SỬ DỤNG VẠT CÂN CƠ THÁI DƯƠNG TRONG TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG VÙNG ĐẦU MẶT CỔ”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), tr 30-35. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/4 (Truy cập: 25Tháng Sáu2024).