Nguyễn , M. P. T., Lê, M. T. và Nguyễn , H. D. (2022) “NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT NỘI SOI NGÁCH TRÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOI BÓNG XOANG TRÁN DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA DỤNG CỤ LIGHTSEEKER TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), tr 1-7. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/1 (Truy cập: 25Tháng Sáu2024).