Nguyễn, Trương Khương, và Nhật Vinh Lê. 2023. “Báo cáo Ca lâm sàng: Ứng dụng Dao Siêu âm Trong phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ U máu Thanh quản ở người lớn Qua đường miệng”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3 (Tháng Mười):84-93. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/68.