Nguyễn, Trương Khương, và Nhật Vinh Lê. 2023. “Báo cáo Ca lâm sàng: Ứng dụng Dao Siêu âm Trong phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ U máu Thanh quản ở người lớn Qua đường miệng”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam 68 (61):84-93. https://doi.org/10.60137/tmhvn.v68i61.68.