Phan, Hữu Ngọc Minh, Thị Lê Vy Trịnh, và Phước Minh Hoàng. 2023. “ Khảo sát triệu chứng Nghi hậu Covid-19 ở bệnh nhân mắc bệnh Lý Tai mũi họng dựa vào bộ câu hỏi ‘Post Covid-19 CRF’ của Tổ Chức Y Tế Thế giới”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3 (Tháng Mười):28-40. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/63.