Huỳnh, Thị Mỹ Hiền, và Xuân Quang Lý. 2023. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn Thanh quản ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam 68 (61):5-10. https://doi.org/10.60137/tmhvn.v68i61.60.