Nguyễn , Mai Phương Trang, Minh Tâm Lê, và Hữu Dũng Nguyễn. 2022. “NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT NỘI SOI NGÁCH TRÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOI BÓNG XOANG TRÁN DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA DỤNG CỤ LIGHTSEEKER TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam 67 (58):1-7. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/1.