HOÀNG , V. A.; LÂM , H. T.; NGUYỄN , T. V. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH DÂY THANH QUA NỘI SOI HOẠT NGHIỆM THANH QUẢN Ở BỆNH NHÂN KHÀN TIẾNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TỪ THÁNG 09/2020 ĐẾN THÁNG 06/2021. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], v. 67, n. 58, p. 57-64, 2022. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/8. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.