NGUYỄN, T. K.; LÊ, N. V. Báo cáo ca lâm sàng: Ứng dụng dao siêu âm trong phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ u máu thanh quản ở người lớn qua đường miệng. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], n. 3, p. 84-93, 2023. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/68. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.