PHAN, H. N. M.; TRỊNH, T. L. V.; HOÀNG, P. M. Khảo sát triệu chứng nghi hậu Covid-19 ở bệnh nhân mắc bệnh lý tai mũi họng dựa vào bộ câu hỏi “Post Covid-19 CRF” của Tổ Chức Y tế Thế giới. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], n. 3, p. 28-40, 2023. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/63. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.