NGUYỄN , Q. H.; NGUYỄN , N. H.; ĐỖ, T. C. Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi mở thông túi lệ-mũi điều trị tắc lệ đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp . Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], n. 3, p. 18-27, 2023. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/62. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.