Vũ, M. Đức, & Trần, V. L. (2023). Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 68(61), 58-66. https://doi.org/10.60137/tmhvn.v68i61.65