Phan, H. N. M., Trịnh, T. L. V., & Hoàng, P. M. (2023). Khảo sát triệu chứng nghi hậu Covid-19 ở bệnh nhân mắc bệnh lý tai mũi họng dựa vào bộ câu hỏi “Post Covid-19 CRF” của Tổ Chức Y tế Thế giới. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 3, 28-40. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/63