Nguyễn , M. P. T., Lê, M. T., & Nguyễn , H. D. (2022). NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT NỘI SOI NGÁCH TRÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOI BÓNG XOANG TRÁN DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA DỤNG CỤ LIGHTSEEKER TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), 1-7. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/1