1.
Nguyễn PH, Phùng TH, Nguyễn TH. Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật tiêm insulin cho người bệnh. tmh. 2023;(3):76-83. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/67