1.
Vũ M Đức, Trần VL. Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang. tmh. 2023;68(61):58-66. doi:10.60137/tmhvn.v68i61.65