(1)
Nguyễn, T. K.; Lê, N. V. Báo cáo Ca lâm sàng: Ứng dụng Dao Siêu âm Trong phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ U máu Thanh quản ở người lớn Qua đường miệng. tmh 2023, 68, 84-93.